Grovfôr i melkeproduksjon - mer enn bare vomfyll

19.11.2004 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Grovfôr er grunnlaget for fôring av ku og geit i melkeproduksjon. Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger. Grovfôret har likevel en mye større funksjon enn bare det å få vomma til å fungere. Grovfôret er basis i tilførsel av energi og næringstoffer og normalt dekker det behovet til vedlikehold og en ikke ubetydelig produksjon. I største delen av laktasjonen er ytelsen så stor at en må bruke kraftfôr i tillegg for å dekke behovet for energi, protein, vitaminer og mineraler.

Av Ingvar Selmer-Olsen, Yara Formates AS

Produktkvalitet

For at en skal produsere melk av god kvalitet er det avgjørende at surfôret er godt.  Surfôr med smørsyregjæring og høyt sporeinnhold kan smitte ned melke gjennom husdyrgjødsel og ureine jur og fjøsmiljø. Sporer i melka er et stort problem ved ysting av ost. Feilgjæring kan også gi smaksfeil på melk. Smørsyre kan være et problem og nyere forskning har vist at spesielt alkoholer i surfôret kan forårsake smaksfeil på melk. God og riktig fôring er også viktig for at melka skal ha et ønsket innhold av fett og protein. Surfôrkvaliteten har stor betydning for dette.

Behov for struktur

For at kuvomma skal fungere godt, må det være stråstrukturer i fôret. Det skal være et flytelag av grove partikler i vomma, som holder igjen partikler som skal drøvtygges og som trenger videre mikrobiell fordøyelse. Uten strukturfôr blir passasjen av fôr gjennom vomma for rask. Det setter ned utnyttingen av fiber og gir lett diaré. For lite struktur gir også rask gjæring og syreproduksjonen i vomma blir så stor at det blir sur vom (acidose). Det bør være noe strå i grassurfôret og ikke bare blad. Likevel er det svært uheldig for produksjonen når grovfôret er for seint høsta. Trevlerikt stråfôr fordøyes sakte og fôropptaket reduseres på grunn av treg passasje.

Grovfôropptak

Opptaket av surfôr er avhengig av både høstetid (fordøyelighet), passasjehastighet og av gjæringskvalitet. Opptaksindeksen, som er utviklet i Finland, er et nyttig hjelpemiddel til å vurdere potensielt opptak av en surfôrkvalitet. Indeksen tar hensyn til fôrenhetsverdi (FEm/kg TS), ammoniakk fra proteinnedbrytning og gjæringsprodukter (melkesyre, eddiksyre, smørsyre) Tidlig høsta gras er et godt utgangspunkt for høyt grovfôropptak, men god konservering er avgjørende for å få til høyt opptak av graset som surfôr. Faktorer ved dyret er også av stor betydning (størrelse, hold, tidspunkt i laktasjonen, ytelse) Jo mer kraftfôr en gir, jo mer blir grovfôropptaket redusert. Det er viktig å finne hva som e realistisk opptak av den grovfôrkvalitet en har, og så supplere kraftfôr utover det. Feilvurdering av grovfôrets potensial kan gi enten altfor lavt grovfôropptak, underfôring på energi. Ved bruk av fullfôr er det viktig at blandingen dekker behov for energi i de mengder det er realistisk at dyra tar opp. Fôropptaket av fullfôr vil styres mye av faktorer ved dyret, og det forutsettes at dyra eter mer når de har behov for mer (ytelse driver appetitten).

Protein

PBV (protein balansen i vomma) er et nyttig mål på om rasjonen har nok protein (nitrogen).

Har grovfôret negativ PBV, må kraftfôret tilføre et overskudd, slik at det blir balanse.

Har grovfôret høy PBV kan en med fordel ha lav PBV i kraftfôret. Totalt for rasjonen bør ikke høytytende dyr ha negativ PBV. Ved moderate ytelser dekker mikrobeprotein det meste av behovet, men hos høytytende dyr må fôrproteinet være av god kvalitet og helst slik at en del av det kan passere vomma unedbrutt for fordøyelse i tarmen.

Vitaminer og mineraler

Generelt kan en si at grovfôr er relativt rikt på kalsium, mens kraftfôr errelativt  rikt på fosfor.

Hvis en gir lite eller ikke kraftfôr, bør en gi P-rik mineralblanding. I spesielle situasjoner (beiteslipp om våren,  våt høst, halmfôring) kan det lett bli mangel på magnesium. Det bør suppleres ekstra Mg. Selen er et mineral det er stor fokus på. Mangel kan gi økt forekomst av jurbetennelse. Ved å gjødsle beiter med Se-holdig gjødsel vil en sikre et høyere nivå til dyr som får lite kraftfôr. Svovel er viktig for at vombakteriene skal bygge opp mikrobeprotein effektivt. Bruk Fullgjødsel med svovel for å gi grovfôret et nødvendig nivå.

Generelt er surfôr rikt på A og E vitamin, mens soltørket høy er bedre på D-vitamin. Vitamininnholdet kan lett ødelegges av mislykket konservering. Lang fortørking i dårlig vær reduserer vitamininnholdet betydelig. Gi ekstra tilskudd for å sikre mot oksidasjonssmak på melk og for å holde dyra friske.

Les mer

Dette er bare noen stikkord for noen faktorer som er viktig for grovfôr i melkeproduksjonen.

Les mer i fagbøker om emnet.

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.