Utfordringer når rått fôr fryser

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Ved innlegging av rått gras (mindre enn 20 % tørrstoff) vil surfôret fryse over store deler av landet.

Fra gamle Grovfornett.no

Frossent surfôr er både tungt å håndtere og dårlig fôr for dyra. I nedgravde siloer holder surfôret seg bedre tint. Det samme gjelder hvis siloen har stor diameter.

Frostvernet må dimensjoneres etter klimaforholdene på stedet. Isolering av veggene med 10 cm mineralull sammen med tildekking av overflaten med isolerende materiale, f eks halm, sagflis eller mineralullmatter i plast, er oftest tilstrekkelig. Over fôret i plansiloene lagres ofte høy- eller halmballer. Dette gir godt frostvern. I spesielt kalde strøk kan det være aktuelt med isolasjon av hele fôrsentralen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.