Sluttrapport fra undersøkelser av utmarksbeiter i Aust-Agder

01.04.2005 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Utmarka har vært viktig for jordbruk og bosetting i århundrer. Utmarksressursene blir i stor grad også utnytta i dag. Parallelt med at den tradisjonelle seterbruken har gått tilbake, har mange i stedet satset på sau.

Disse beiter fritt i utmarka store deler av sommeren. For slike bruk er tilgang på gode utmarksbeiter ofte helt avgjørende for fortsatt drift. Derfor er økt kunnskap om beitekvalitet og tidligere sauesanking viktig, noe også denne rapporten påpeker.

Les/last ned rapporten Kvalitative undersøkelser av utmarksbeiter i Aust - Agder og brosjyren Utmarkas ressurser.

Du finner flere rapporter m.m. om beiting i inn- og utmark hos Fylkesmannen i Aust-Agder.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.