Konservering og fôring av frøhalm

04.06.2004 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks. overvintring av ammekyr, mjølkekyr i sinperioden, kjøttproduksjonen på kastrater, utvokste søyer i enkelte perioder, eller hester i lett arbeid.

Av Åshild T. Randby, NOFO

I følge fôrmiddeltabellen inneholder timoteifrøhalm 0,57 fôrenheter mjølk (FEm) kg tørrstoff (TS), mens vanlig bygghalm inneholder 0,30 FEm/kg TS, ammoniakkbehandla bygghalm 0,68 Fem/kg TS, og godt høy 0,75- 0,87 Fem/kg TS.

Ammoniakkbehandling av frøhalm frarådes

Tidligere ble en del frøhalm ammoniakkbehandla både med tanke på å øke næringsverdien og for å konservere halm med opp til 30 % vann. Dette frarådes nå på det sterkeste, på grunn av risikoen for dannelse av giftstoffer i halmen. Giftstoffene, hvorav 4-metyl.imidazol (4-Mel) er det mest kjente, er kjemiske reaksjonsprodukter som dannes når sukkerstoffer reagerer med ammoniakk. Reaksjonshastigheten, og derved mengden dannende giftstoffer, øker ved økende temperatur. Dyr som fôres med slik halm kan få unormal oppførsel, kramper, og i verste fall inntrer døden. Stoffene overføres til mjølk, så diende spedyr kan dø uten at symptomer vises på mordyret. Frøhalm inneholder nesten alltid tilstrekkelig med sukker til at giftstoffet kan dannes ved ammoniakkbehandling. Vi står derfor igjen med to metoder som kan anbefales, for å konservere frøhalm: tørking og rundballeensilering.

Tørking

Som regel er det nødvendig å disponere høytørke for å oppnå lagringstørr frøhalm med maksimum 18 % vann: Tørr frøhalm kan fôres som den er, eller dyppelutes for å øke næringsverdien. Frøhalm trenger som regel betydelig sterkere lut (2-2,5 % NaOH) enn bygghalm (1,5 % NaOH) for å bli godt luta. Ved innhøsting må frøhalm som skal dyppelutes presses forsiktig (max 100 kg/m3, eller max 160 kg for en rundballe med diameter 1,30m og lengde 1,20m), slik at lutløsningen greier å trenge gjennom hele halmballen på -1 time.

Rundballeensilering

Fuktig frøhalm kan rundballeensileres, men siden frøhalm er stivere og ofte tørrere enn vanlig gras, stilles det enda strengere krav til god ensileringsteknikk, enn når ungt gras presses. Frøhalm som skal rundballeensileres bør presses så raskt som mulig etter tresking. Da unngår en ytterligere opptørking av halmen, og reduserer næringstapet på jordet (ånding, dryssing). Hovedutfordringen ved ensilering av stivt, tørt plantemateriale er at det pakker seg dårlig i pressa, slik at luft kommer til og fôret kan mugne. Det viktigste tiltaket vi har for å unngå mugning i rundballesurfôr, er å få presset graset så hardt sammen som mulig. Knusing av graset med fôrprosessor (slaghøster) har vist seg å gi en betydelig økning i pressegraden (kg/m3), mens kuttesystem i vanlige fastkammerpresser har liten virking i så måte. Presser med variabelt kammer gir ofte bedre pressegrad enn fastkammerpresser, mens kjøremønsteret kanskje er den faktoren som har aller størst betydning. Ved å passe på at pressa fyller seg jamt i hele bredden, og å kjøre med sakte framdrift slik at pressa får arbeide mye med graset, kan en oppnå harde rundballer med lite porevolum.

Ballene bør pakkes inn kort tid etter pressing. Maskinpakking med 6 lags folieplast gir mindre mugg enn innpakking i pose. Plastinnpakkingen blir likevel aldri helt gasstett. God plastpakning kan derfor i liten grad kompensere for dårlig pressegrad. Det er helt nødvendig med både hard pressing og god innpakking for å inngå lufttilsig og mugning.

De fleste ensileringsmidlene bedrer gjæringsmønsteret i surfôr, men har liten eller ingen virking mot mugg. Hvis det nylig har regnet i frøhalmen, kan det være aktuelt å tilsette maursyrebaserte ensileringsmidler for å bedre gjæringskvaliteten i surfôret, men ved TS- nivåer over ca. 40 %, som er vanlig i frøhalm, har maursyremidler liten effekt på konserveringa. Propionsyrebaserte ensileringsmidler tilsatt i meget stor dosering kan redusere myggveksten i surfôr med høgt TS- innhold, og muligens kan også kofa- produktene i noen grad henne muggvekst.

Etter innpakking bør rundballene så raskt og skånsomt som mulig transporteres til varig lagerplass. Salg, og transport av rundballer til kjøper, vil medføre skader på plastinnpakkingen. Slik forflytning av rundballer bør derfor bare forekomme i den kaldeste tida på året, og så kort tid som mulig før fôring. Muggent fôr kan gi bl.a. luftveislidelser, forgiftinger og abort hos dyr. Partier med muggent surfôr skal derfor alltid sorteres vekk før fôret tildeles dyra.

Pressing av frøhalm til rundballesurfôr er altså krevende, men ikke umulig! Kanskje det er en idé å prøve seg fram i liten målestokk før en satser for fullt på metoden?Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.