Handbok i mjølkeproduksjon med skiftebeiting

23.06.2003 (Oppdatert: 03.02.2017) ,  Oddbjørn Kval-Engstad

Planteforsk har laget en håndbok for råd og veiledning innen mjølkeproduksjon med skiftebeiting. Utgitt i 2003.

Handboka er utarbeidd av Astrid Johansen, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar, og Mats Höglind, Bioforsk Vest Særheim.

Les/last ned handboka (pdf, 2,9 MB) fra Bioforsk sine nettsider.