Konservering av høy - tørkeprosessen

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Graset inneholder vanligvis 70- 80 % vann. For at det skal være mulig å lagre det som høy, må det tørkes ned til bare ca. 14- 18 % vann. Alt etter værforhold og ikke minst tørkemetode, vil denne nedtørkinga ta fra to - tre dager til tre - fire uker.

Fra gamle Grovfornett.no

Når gras skal tørkes til høy, er det luft som tar opp og fjerner vannet. Alle planteprodukter er hygroskopiske stoffer, de kan ta opp fuktighet fra lufta, og omvendt kan lukta ta opp fuktighet fra plantematerialet. Det spør bare hva som er tørrest! Det vil derfor etter hvert innstille seg en likevekt mellom vanninnholdet i plantematerialet og lufta som omgir det. Avgjørende for luftas tørkeeffekt blir derfor den relative luftfuktigheten. Jo tørrere lufta er jo bedre tørkeevne har den, og jo tørrere kan plantematerialet bli. Figuren nedenfor viser vanlige likevektsforhold mellom vanninnholdet i høyet og den relative luftfuktigheten. Skal lufta kunne tørke høyet ned til for eksempel 17 % vann, må den relative luftfuktigheten være under 60 %. Er høyet svært rått, kan temmelig fuktig luft ha tørkevirkning.

Når vanninnholdet i høyet er for eksempel 45 %, kan luft med 80 % relativ luftfuktighet etter hvert tørke høyet ned til 30 % vanninnhold. Det er dette forholdet som utnyttes ved låvetørking av høy.

Luftas temperatur spiller også en stor rolle ved tørking av høy. Jo høyere lufttemperatur, jo mer vann kan lufta holde på. Til fordamping av vann kreves det varme, og også dette gjør at varm luft har større tørkeevne enn kald.

Luftas tørkeevne varierer også fra time til time i døgnet, om dagen kan den relative fuktigheten være nede i 40 - 60 %, mens den i regnvær og skodde og om natta ofte ligger på 100 %. På ettermiddagen er lufta som oftest tørrest.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.