Tørkeanlegg for høy

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) ,  Oddbjørn Kval-Engstad

Tørkeanlegg for høy er en rapport som ble laget for å bistå de som skal planlegge og bygge høytørke. Her fins fagstoff om anleggstyper, dimensjonering, baller eller løst, vifter, plassering og utforming, konstruksjonsdetaljer, effektbehov og energiforbruk. Selv om den ble laget i 1985, er den fortsatt aktuell.

Av Ole Fladstad, Institutt for tekniske fag, NLH

Les/last ned LTI-rapport 2-1985 Tørkeanlegg for høy.