Høy er så mangt

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Hvilken frøblanding er den mest aktuelle ved høydyrking? Hvilken type høy er de ulike forbrukerne ute etter? Det som er sikkert er at smaken blant forbrukerne er delt.

Fra gamle Grovfornett.no

Til hest kreves det ulike høytyper. Til oppdrett av unghester skal det helst være litt fint høy med høgt proteininnhold. Med fint menes, for timoteiens del, slått 1 uke etter skyting. Eldre hester, aktive og hobbyhester, trenger høy med en del struktur i. De vil helst ikke ha proteinrikt høy, da dette kan medføre fordøyelsesproblemer. Men de setter pris på H2- høy med middels proteininnhold.

Storfe er opptatt av at det er struktur i fôret. Høy blir ofte brukt i tillegg til surfôr for å gi kuvomma noe å "jobbe med". Kalvene er et unntak, da de helst ser at høyet er av en litt finere type.

For sauens del bør høyet være fint. Det folk forbinder med sauehøy er fint og bladrikt, med innhold av svingel og rapp. Høyet til sau i produksjonstida bør ha høg energikonsentrasjon. Da det er lite lønnsomt med mye kraftfôr i rasjonen.

Flere og flere velger å produsere høy av 2. slåtten. Det lar seg gjøre dersom en har høytørke til disposisjon. En bør være ekstra nøye med å velge slåttetidspunkt for å få godt resultat. For tidlig slått gir bladrikt materiale som få vil bruke og for sein slått er meget vanskelig å få tørt. Dessuten blir 2. slåtten raskere trevlerik ved sein høsting enn hva som gjelder for 1. slåtten.

Det enkleste er å legge 2. slåtten i grasrundballer. Problemet her er å få avsetning. Det er store mengder rundballer på markedet, og mange er skeptiske til å kjøpe rundballer da de ofte er rike på mugg.

Hvordan den enkelte bør bruke 2. slåtten kommer an på hvilken situasjon en er i. Har en tørke så kan en ta sjansen på tørking, har en det ikke er fremdeles rundballer den beste løsningen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.