Hvordan unngå mugg i rundballer

01.04.2006 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Mugg er en av hovedfiendene i rundballeproduksjonen, og det kan være greit å ha med seg noen tips for å finne ut hva som kan være årsaken dersom det har oppstått muggproblemer i rundballesurfôret. Stikkordene er: fortørking, kutting/ knusing/ pressing av graset, konserveringsmidler, innpakkingsmetode og lagring.

Av Åshild T. Randby - Inst. for Husdyrfag, NLH

Fortørking

Moderat fortørking har hatt liten innvirkning på muggmengdene.
Sterk fortørking øker risikoen for mugning, og krever svært hard pressing. Skader på plasten er mer kritisk jo tørrere surfôret er.

Kutting/knusing/pressing
av graset

Hard pressing av graset er av stor betydning for å redusere muggmengdene. Knust gras pakker seg godt, og knusing av graset med slaghøster har redusert muggmengdene sammenliknet med pressing av langt gras.

Konserveringsmidler

Bruk av konserveringsmidler som kun er basert på maursyre har ingen betydning for muggmengdene i rundballer. Midler som i tillegg inneholder andre syrer (for eksempel propionsyre), samt Kofa-produktene, har en viss hemmende virkning når de tilsettes i tilstrekkelig dose.

Innpakkingsmetode

Bruk av pakkemaskin har redusert muggmengdene sammenliknet med pose. Muggmengdene reduseres med økt antall plastlag. Lys plast er bedre enn mørk plast, og det er mulig at plast på 75 cm bredde er bedre enn plast på 50 cm bredde.

Lagringstemperatur og
lagringstid

Muggmengdene øker ved høg temperatur på lagerplassen, men muggmengdene øker ikke når ballene lagres over en kald vinter.
Rundballene bør fortrinnsvis lages i 2. slåtten for å unngå lagring over sommeren.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.