Hygienisk kvalitet

01.04.2006 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Hygienisk kvalitet er en betegnelse på fôrets "ytre" egenskaper, og kan ha mye å si for smakeligheten av fôret. Viktigere er det at hygienisk kvalitet også har stor betydning for dyrets helse og velferd, samtidig som det ikke er uvesentlig for de menneskene som skal håndtere fôret og spise produkter fra dyret.

Av Ragnhild Salomonsen, Norges Vel

Den hygieniske kvaliteten kan i stor grad bedømmes ved hjelp av sansene. Av og til kan det imidlertid være nødvendig å ta i bruk mikrobiologiske analysemetoder for å fastslå om fôret inneholder unormale mengder bakterier, mugg- eller gjærsopp. Lukt, farge, støv, mugg, sopp og jord er vanlig brukte merker for å bedømme fôrets hygieniske kvalitet.

Høy av god hygienisk kvalitet skal ha frisk lukt og farge, og ikke støve påtagende. Det skal være helt fritt for synlig mugg, og ikke kjennes klebrig når en gnir det mellom fingrene. Vær oppmerksom på at den grønne fargen ikke nødvendigvis tilsier at fôret også har et høyt næringsinnhold, men at den vitner om en rask og vellykket tørkeprosess. Minimumskrav til lagringstørt høy er 82 % tørrstoff.

Surfôr av god hygienisk kvalitet skal ha en frisk, lett syrlig lukt, og være gult til gulgrønt på fargen. Det skal være fritt for mugg og sopp, og ha en tydelig grasstruktur (ikke deigete). Mørk farge tyder på høy temperatur under gjæringa, noe som lett fører til høyt innhold av ammoniakk, og dermed nedsatt smakelighet. Skarp, stikkende lukt vitner om gjæringsfeil, og vil også tilsi nedsatt smakelighet av fôret.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.