Smørsyresporer i melk

08.03.2006 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

I denne artikkelen skriver Magne Mo, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, om sine anbefalinger til tiltak for å unngå smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk.

Av Magne Mo, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Høyt innhold av smørsyresporer (anaerobe sporer) i melk skyldes i de aller fleste tilfeller fôring med surfôr som inneholder mye smørsyresporer. Gras som står og vokser på jordet er nesten fritt for smørsyrebakterier og sporer, med unntak av helt nederst på stengelen. Disse kommer inn i siloen som forurensning av plantematerialet med jord, dødt plantemateriale, halmstubb etc. Det er du selv og din høstemetode som i veldig stor grad bestemmer hvor stor denne forurensninga skal bli, og hvor stor fare det er for å få smørsyregjæring i surfôret. God tromling av gjenlegget sparer deg for problemer i senere engår.

Sporene kommer over i melka først og fremst i form av gjødselrester fra jur og spener. Godt reinhold av juret før melking vil redusere problemet. Den mest effektive metoden er imidlertid å unngå å få for mye sporer i fjøsmiljøet, og da er en god surfôrkvalitet helt avgjørende, for surfôret er den største forurensningskilden av fjøsmiljøet med hensyn på smørsyresporer.

Tiltak under ensileringa som reduserer problemet:

  • Relativt høy stubbing (10 - 12 cm eller ei handsbredde) reduserer faren for forurensning. Dette reduserer tørrstoffavlinga noe, men har liten effekt på fôrenhetsavlinga (nederste del av stengelen har lav fôrverdi). Dessuten får en raskere gjenvekst, slik at totalavlinga for to eller flere slåtter blir lite påvirket.
  • Økt tørrstoffinnhold i graset reduserer livsbetingelsene for smørsyrebakteriene. Kommer du opp i 35-40 % tørrstoff vil du ikke få smørsyregjæring i siloen, men sporeinnholdet kan likevel være høyt hvis forurensningen er stor.
  • Unngå for mye handtering av graset på bakken under fortørking. Har du 30-35 % tørrstoff som mål, så greier du det, selv om strengen ligger i ro. 
  • Ikke senk pickupen på finsnitter, lessevogn eller rundballepresse for lavt. Det vil gi økt forurensning.
  • Smørsyrebakteriene tåler dårlig lav pH. Kommer pH raskt under 4,2 vil du ikke få smørsyregjæring. Maursyreholdige tilsetningsmidler er de mest effektive til å senke pH. Anbefalt dosering er 3 -5,0 liter pr. tonn gras av Maursyre 85%, Ensil Maursyre, GrasAAT Lacto og Ensil 1. For fortørket gras med mer enn 25 - 30 % tørrstoff  vil 3,5 - 5 liter av GrasAAT Plus eller Ensil Plus være aktuell dosering. De høyeste doseringene, og kanskje enda litt høyere, brukes under vanskelige forhold som ensilering av veldig rått gras, gras som er gjødslet sterkt med nitrogen, gras hvor det er nyttet husdyrgjødsel, eller eng som inneholder mye kløver. Kofasil Ultra er også et aktuelt middel, men anbefales brukt bare i rundballer, siden midlet øker risikoen for utvikling av giftige gasser (nitrøse gasser) i siloen. 
  • God kutting av graset, rask innlegging og god pakking, både i siloen og i rundballen, er med og legger forholdene til rette for rask melkesyregjæring og dermed rask pH-senking.

Tar du hensyn til disse 6 punktene og i tillegg har tett silo og tett innpakking av rundballene, burde du kunne unngå trekk på melkeoppgjøret pga. høyt innhold av anaerobe sporer.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.