Når du åpner siloen

18.11.2004 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Grunnlaget for god surfôrkvalitet legges i slåtten, men surfôret er ikke i mål før det ligger på fôrbrettet. Hvis en har muligheten, bør åpning av siloen utsettes til det blir kaldt om høsten. Når så siloen åpnes er det svært viktig at en gjør noen kvalitetsvurderinger før en bruker av fôret

Av Ingvar Selmer-Olsen, Hydro Formates AS (Yara)

Toppsjiktet i siloen er mest utsatt for luftpåvirkning. Det er naturligvis fordi dette er nærmest plasten, som ikke alltid tetter like godt, men også fordi silomassen øverst er mindre hardpakket enn massen lenger ned.

Når siloen åpnes må du vurdere følgende før du begynner å fôre fra den:

 • Er det mugg på overflaten ?
 • Er det mørk farge ?
 • Er fôret sleipt og grasstrukturen delvis i oppløsning ?
 • Er det ubehagelig / vond lukt ?
 • Er fôret varmt ?
 • Er det for høy pH ?

Har silofôret en eller flere av disse feilene, må du ikke gi det til dyra. Skjemt fôr på toppen av siloen må fjernes og kasseres slik at innefôringen starter med silofôr av god kvalitet. Konsekvensene av å gi dyra skjemt fôr kan være alvorlige. Fôr med høy pH kan inneholde et stort antall bakterier av typen Listeria. Slike bakterier kan gi listeriose (hjernehinnebetennelse og kasting av foster), spesielt hos småfe. Også storfe kan kaste foster ved alvorlig angrep. Har surfôret pH under 4,5 er det svært liten risiko for listeriabakterier. Dersom fôret er fortørket til mer enn 30% tørrstoff, kan pH være høyere enn 4,5 og likevel ha god kvalitet. Problemet er at når luft (lekkasje) påvirker surfôret over lang tid, så vil mikrobiell aktivitet (gjærsopp, muggsopp og aerobe bakterier) lokalt gjøre fôret våtere. I tillegg stiger pH (det blir mindre surt) fordi aerobe prosesser (med luft) ikke bare omdanner sukker, men også melkesyre til varme, karbondioksid og vann. Produksjon av dette vannet gjør at det som var ganske tørt i utgangspunktet og godt konservert med pH 4,5-5,0 blir våtere og skulle hatt pH under 4,2 for å være konservert. Forbruket av melkesyre (og maursyre) gjør at pH lokalt stiger. I skjemt fôr på toppen av siloen kan en oppleve pH-verdier mellom 6,0 og 7,0. Da er det ikke lenger surfôr, men kompost.

Listeriose-utbrudd er kanskje noe av det mest alvorlige en kan oppleve som følge av dårlig surfôrkvalitet. Andre uheldige effekter er;

 • Dyra eter lite og faller i produksjon
 • Dyra eter, men får fordøyelses forstyrrelser (diaré, dårlig vomgjæring)
 • Høyt innhold av sporedannende bakterier (Bacillus og  Clostridia) kan gi klassetrekk på mjølk.
 • Smaksfeil på mjølk
 • Mugg kan gi giftvirkning (fruktbarhetsforstyrrelser)

Er fôret dårlig på toppen, så ikke fortvil. Kvaliteten kan være bra lenger ned. Vær da tøff nok med å kassere tvilsomt fôr. Skadene ved å fôre skjemt fôr kan være mye større enn kostnaden ved å kjøpe inn noen  tonn fôr om en skulle få for lite.

Dersom du hvert år opplever at fôret er dårlig på toppen, må du revurdere rutinene ved avslutning av siloen. Tetter plasten godt nok ? Er siloen godt nok pakket ? Er siloen tett ? (Mange tresiloer trutner ikke nok øverst i siloen når det legges gras som er fortørka).

Mange har god erfaring med ekstra dosering maursyre på toppen av siloen før plasten legges på. Dette er nok positivt mot uheldige bakterier, men ikke veldig effektivt mot mugg. Mugg tåler godt lav pH, men hemmes mest effektivt av spesielle syrer som propionsyre og benzosyre. GrasAAT Plus, som inneholder slike syrer, er brukt som "toppdressing" av mange med godt resultat. Det er likevel viktig at surfôrkvaliteten i toppen vurderes kritisk. Om det er lite synlig mugg, så kan likevel langvarig luftpåvirkning gi surfôr med for høy pH.  En må derfor alltid bruke skjønn og vurdere lukt, farge og struktur på fôret. Helst bør en måle pH i fôret før en starter fôring. Indikatorpapir eller strips som kan angi  pH brukbart i området mellom 3 og 6 er egnet og kan skaffes. Spør om apoteket har det eller om de kan skaffe det. Det kan være en billig forsikring.

Surfôranalyser er alltid nyttig, men analysen tar for lang tid til å bedømme om fôret i toppsjiktet er brukbart eller ikke. Ta heller surfôranalyser for å planlegge fôringa.

Mye av det som her er sagt gjelder også rundballer. Å sortere vekk skjemt fôr fra en rundballe er en kjedelig men viktig jobb. Det må fjernes før rundballen kuttes/rives opp, for da blandes godt og dårlig fôr. Høy pH kan være et generelt problem i rundballer, og risikoen for listeriabakterier er absolutt tilstede

Ta ingen sjanser - vær kritisk til tvilsomt fôr !Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.