Utfôring av surfôr

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Presentasjon av utfôringsmetoder etter ulike lagringsmetoder.

Fra gamle Grovfornett.no

Tårnsiloer.

Den mest vanlige metoden ved uttak av tårnsiloer er talje og grabb. Benyttes en selvfyllende grabb, sparer en både tunge tak og klatring opp og ned i siloen. Ulempen med grabb er at den river opp silomassen, noe som øker risikoen for varmgang. Det finnes derfor flere former for silotømmere som gir en jamn, fin overflate. De blåser eller suger surfôret ut av siloen. En fylltømmer både jamner graset ved innlegging og sørger for en jamn flate ved uttak.

Inntransporten av fôr i fjøset skjer ofte med en elektrisk drevet fôrutleggende vogn. Da slipper en mye tungt arbeid både til transport og fôrfordeling. Fôrutleggende vogn kan enten gå på hjul eller henge i skinne. Fordelen med hjulgående vogn er at den er mer fleksibel ved parkering i fôrsentralen, mens de skinnegående kommer fram selv om det ligger fôr på fôrbrettet Skinnegående vogner åpner også muligheten for helautomatisk fôring med computer, men de kan også i enkel utgave dyttes manuelt. I fjøs med ekstra stor takhøyde eller i høghus hvor annen etasje er fôrsentral, er en takmontert fordeler et alternativ .

Plansiloer.

Uttak av surfôr fra plansiloer skjer normalt med en silouttaker montert til frontlasteren på traktoren. Den har tinder horisontalt i bunnen og en hydraulisk kniv som skjærer en rett kant i surfôrmassen. Det var god erfaring med slikt utstyr i plansiloprosjektet som fant sted på Hellerud forsøksgård. Blokken kan fraktes inn i fjøset på hjul- eller skinnegående vogn og fordeles for hånd, eller rives opp i fôrsentralen og overføres til en fôrfordeler

Ligger plansiloen langt fra husdyrrommet, kan det om vinteren være fornuftig å ta ut flere hiv om gangen. Dette krever at en har et isolert rom i tilknytning til fôrsentralen med temperatur like over null, slik at fôret ikke fryser.

Rundballer.

For mange vil rundballesurfôr være et supplement til vanlig surfôr fra silo, mens det for andre kan være hovedmetoden.

Ved et mindre antall rundballer kan enkle metoder som kløyving for hånd eller med maskin og utrulling på spyd være akseptabelt. Ved større omfang, som etter hvert har blitt mer og mer vanlig, er investering i utstyr som rundballekutter eller rundballeutruller mer aktuelt. Ved den første metoden kuttes surfôret, noe som vil føre til mindre forspill og bedre hygiene i fjøset. Dessuten er det i fôringsforsøk på Hellerud forsøksgård nylig vist at kort kuttelengde er viktig for å sikre stort fôropptak.

Rundballer er vel egnet som "råstoff" til ei fullfôrvogn.

Det er viktig å være klar over at rundballer har så stor tyngde at golv/etasjeskille må være dimensjonert for slik last.

Det finnes etter hvert mer og mer avanserte utfôringsvogner for surfôr på markedet. Disse er helautomatiske og kan programmeres slik at fôrrasjonen til de enkelte kyr kan fordeles på flere fôringer i døgnet. For at slike vogner skal være funksjonsdyktige, må surfôret være fortørket og godt kuttet.


 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.