Beregningsmodell for dimensjonering av plansiloer

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Når man skal bygge plansilosilolager, er det mange faktorer som er med i beregningen av størrelsen. Viktige faktorer er antall dyr, antall innefôringsdager, fôrverdi, volumvekt på fôret, antall slåtter, antall rom i siloen og forholdet mellom lengde og bredde. Her presenteres et hjelpemiddel som tar hensyn til alle disse forholdene.

Av Odd Helge Johnsen, UMB

Når man skal bygge silolager, er det mange faktorer som er med i beregningen av størrelsen, slik som antall dyr, fôrverdi, antall innefôringsdager og volumvekt på fôret (avhenger bl.a. av høstetid, snittelengde på graset, fortørking, pakkemaskinens vekt). En bonde har som regel erfaringstall på fôrforbruket gjennom innefôringstida, men det er nyttig å ha et hjelpemiddel.
 
Når en bygger plansilo, må en bestemme seg for antall rom i siloen, hvis en legger inn fra flere slåtter, og ta hensyn til forholdet mellom lengde og bredde. Man bør tenke på at en bred silo sparer veggareal, da vegger normalt er dyrere enn golv, men er siloen for bred, risikerer en for lite uttak pr. dag, og fare for varmgang. Her får man et hjelpemiddel - se nederst. Denne  regnearkmodellen tar hensyn til alle disse forholdene. En kan selv endre forutsetningene, de som er lagt inn er "normaltall". Svarene en får ut er volum, lengde, uttak pr. dag, golv- og veggareal, areal totalt. Når en endrer forutsetningene, ser en hvordan svartallene endres, så kan en prøve seg fram, før en bestemmer seg for hvor stor silo en vil bygge. Man bør også konferere med. firmaet som evt. skal støpe eller levere elementer, og med andre som har bygd plansilo.

Regnearkmodellen er veiledende, en bør selv kontrollere om beregningene passer for ens eget bruk.

Last ned: Beregningsmodell for volumkrav til plansilo.xlsFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.