Lagring av surfôr

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

For at gras skal omdannes til surfôr må det oppbevares i en lufttett beholder. En slik beholder har fått betegnelsen silo. Selv om graset er ferdig gjæra etter ca 8 uker, er det vanlig å lagre surfôret i siloen fram til fôring. Tidligere var en silo en fysisk gjenstand enten stående (tårnsilo) eller liggende(plansilo). Ut fra de definisjoner som nå brukes, er en rundballe også en silo.

Fra gamle Grovfornett.no

Det er viktig å være obs på at når vi snakker om siloer eller rundballer så mener vi som regel hele metoden. Det er vanskelig å løsrive selve lagerbeholderen fra handteringslinjen.

Vi stiller følgende krav til en silo og dens utforming:

  • Gi god fôrkvalitet
  • Ikke føre til forurensing
  • Sikre et godt arbeidsmiljø (HMS)
  • Gi billig för

For at fôrkvaliteten skal bli god, er det et ufravikelig krav at vegger og golv er lufttette slik at oksygenet ikke kan strømme inn i siloen i lagringsperioden. Det er også viktig at plastoverdekkingen er tilfredsstillende.  

Det er også et ufravikelig krav at en silo skal være utformet slik at det er mulig å samle opp pressafta som dannes hvis det legges ferskt gras i siloen. I følge forurensingsloven er det forbudt å forurense vassdrag.

HMS er viktig i all landbruksvirksomhet. Fallskader og giftige gasser er utfordringene ved ensilering.

Med dagens pressede økonomi er det viktig at surfôret er billig ettersom surfôret er den viktigste innsatsfaktoren i den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.