Vassløyselege karbohydrat i raigras

01.04.2003 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Sommaren 2001 kom det i gang eit EU-prosjekt med føremål å undersøkje verknader av å nytte sortar av raigras med høgt innhald av sukker i fôrproduksjonen. I dette innlegget vil ein presentere førebels resultat frå dei to første åra av den norske delen av prosjektet.

Av Lars Nesheim, Planteforsk Kvithamar

 

Sommaren 2001 kom det i gang eit EU-prosjekt med føremål å undersøkje verknader av å nytte sortar av raigras med høgt innhald av sukker i fôrproduksjonen. Prosjektet vert leia av IGER i Wales, og forskingsinstitutt i Irland, Noreg, Sverige og Tyskland deltek i arbeidet. Prosjektet er delt opp i følgjande fire arbeidsprogram:

  1. Gransking av agronomiske eigenskapar til "sukkergrasa", med vekt på samanhengar mellom klima, dyrkingsteknikk og variasjon i sukkerinnhald
  2. Ensileringseigenskapar til "sukkergras"
  3. In vitro og in vivo granskingar av omsetjing av "sukkergras" i vomma
  4. Fôrings- og beiteforsøk under praktiske tilhøve for å betre fôrutnytting og redusere tap av næringsstoff

Planteforsk deltek i arbeidsprogram 1. I dette innlegget vil ein presentere førebels resultat frå dei to første åra av den norske delen av prosjektet.

 

Les/last ned heile artikkelen i Grønn Kunnskap 7(3) 2003, frå Bioforsk sine nettsider.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.