Kort om engvekster

18.01.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Enkel innledning om og gruppering av engvekster.

Fra gamle Grovfôrnett.no.

Gras er svært utbredt i norsk jordbruk. Omtrent 70% av dyrka marka ligger i eng. Totalt har vi ca 160 grasarter her i landet. De mest vanlige er listet opp i tabellen nedenfor. Artene kan inndeles på mange ulike måter, men ofte inndeles de i strågras og bladgras. I tillegg til grasarter er engbelgvekster viktige innslag i enga. Belgvekster har den egenskap at de ved hjelp av bakterier kan samle store mengder nitrogen fra lufta. Belgvekstene har høyere innhold av protein enn grasartene. En blanding av disse vekstene er viktig for å få et godt dyrefôr.

Når vi snakker om eng så består den som regel av flerårige vekster i motsetning til åker hvor vekstene er ettårige.

Art

vannkrav

vinterherdighet

voksemåte

timotei

tørkesvak

Meget sterk

strågras

engsvingel

tørkesvak

sterk

bladgras

hundegras

tørkesterk

svak

bladgras

engrapp

tørkesvak

Meget sterk

bladgras

rødsvingel

tørkesterk

Meget sterk

bladgras

bladfaks

meget tørkesterk

svak

strågras

strandrør

tørkesterk

sterk

strågras

flerårig raigras

tørkesvak

svak

strågras

rødkløver

tørkesterk

middels

høgtvoksende

alsikekløver

tørkesvak

middels svak

hvitkløver

middels tørkesterk

sterk

krypende

luserne

meget tørkesterk

svak

Vi viser til Felleskjøpets hjemmeside (www.fk.no) og Norgesfôrs hjemmeside (www.norgesfor.no) når det gjelder tilgjengelige gras-og belgvekstsorter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.