Anbefaler flere å sette bort grashøstingen

06.09.2006 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Økonomisk sett er det utvilsomt en riktig utvikling når entreprenører i større grad tar over høstingen selv på bruk over 200 dekar. Påstanden kan leses i tidsskriftet Buskap 5/2006. I artikkelen blir mekaniseringskostnadene knyttet til grashøsting behandlet.

Av Ole Christen Hallesby

Påstanden om at plast til rundballer er dyrere enn betongsilo er høyst diskutabel, ettersom plasten utgjør en kostnad på cirka 20 øre per fôrenhet for rundballene (med lett fortørka gras), mens en plansilo uten tak gjerne gir en kostnad på rundt 25 øre per fôrenhet, og tårnsiloer med tak lett kommer opp i 50-60 øre per fôrenhet, utenom mekaniseringsutstyret for innlegging og uttak.
 
Delingen mellom faste kostnader som kommer uavhengig av bruk, og driftskostnader som direkte følger av aktiv bruk gir en samlet kostnad per fôrenhet som avtar med økt bruk. Investering i supereffektiv høstelinje med stor kapasitet og mekaniseringsgrad vil medføre store årlige faste kostnader. Med små areal og få fôrenheter vil dette bli skrekkelig dyrt fôr, skriver Buskap i artikkelen. På store areal vil den lave lønnskostnaden per dekar være hovedfaktoren som trekker i gunstig retning.
 
I et eksempel i artikkelen er det ut fra valgte forutsetninger i utgangspunktet billigst å høste fôret med egen slaghøster og tilhenger når arealet er under om lag 200 dekar (direkteslått). Ved 200 dekar vil 50 prosent eierskap og deltagelse i slåtten med rundballelinje komme rimeligere ut. Ved 250 dekar vil eget presse- og pakkeutstyr konkurrere og det samme vil eksaktsnitter.
 
Ved å leie inn entreprenør kan også de med små areal utnytte effekten av at store innkjøpskostnader utgjør en liten del av kostnadene per fôrenhet så lenge det blir nok fôrenheter å fordele kostnaden på.
 
Forfatteren peker ellers på at det kan være mer lønnsomt med timepris i stedet for akkord. Med å leie etter timesats vil det bli riktig å sette av de beste arealene til entreprenøren, slik at han blir ekstra produktiv og effektiv den tiden han er på bruket. Dette gir lav pris for leier og større kapasitet for entreprenør. For rundballepressing blir det også et poeng at det ikke lenger vil ligge gevinst i å lage mange løst pressede rundballer, men at nødvendig tid for å lage kvalitetsprodukt blir betalt.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.