Ensileringsmidler - og tomkanner

16.06.2008 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

ADDCON Nordic AS leverer gjennom forhandlere både GrasAAT – og KOFASIL ensileringsmidler. Det meste omsettes og brukes i 25 liters kanner. I lang tid har det vært gjennomført en slags panteordning for kannene, der bonden får tilbake et beløp pr kanne når tomkanna via forhandlere kommer tilbake til produsent.

Av Ottar Kjus, ADDCON Nordic AS

Addcon har nå startet overgang til engangskanner. Dette skyldes økte krav fra myndighetene til innvendig renhet av emballasjen og til sikring av kork og lokk på emballasjen. Til å begynne med benyttes fortsatt brukte kanner, men fra sommeren 2008 gjelder følgende regler:  
  • Kanner som er levert til bruk sommeren 2007, skal via våre forhandlere leveres til våre anlegg innen 1. juni 2008, og det betales returpris for disse kannene i henhold til tidligere ordning.
  • Etter 1. juni kan kannene fra Addcon leveres til lokale avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Det betales ikke lenger returpris for kannene. Addcon er medlem av Grønt Punkt, og betaler vederlagsgebyr for kannene, som dermed kan leveres kostnadsfritt til avfallsmottakene, forutsatt at de er helt tomme.
  • Oversikt over avfallsmottakene finnes på http://www.grontpunkt.no/ 

Våre forhandlere kan også gi opplysning om de aktuelle avfallsmottak . Med deltagelsen i Grønt Punkt utnyttes den ressurs som tomkannene er på en optimal måte i et etablert avfallssystem, og i samsvar med annet plastavfall fra landbruket. For bonden er det viktig at returordningen og produksjonsmiljøet på gården bygger på det offentlige sine krav gjennom KSL Matmerk.

 
Det er kommet noen reaksjoner på at man ikke lenger får "pant" for tomkannene  ved retur. Addcon har imidlertid i inneværende sesong redusert prisen på selve kanna betydelig, slik at bondens kostnad til kjøp og bruk av kanna ikke er vesentlig forskjellig fra tidligere ordning.
 
Det er svært viktig at brukerne av ensileringsmidler tømmer kannene godt før retur til avfallsmottakene. Rester på kannene må håndteres som farlig avfall (det er utrolig mye rart som kommer tilbake med tomkannene). Kanner med rester vil bli avvist ved avfallsmottakene, eller det vil bli krevet betaling for mottak.
 
Tøm kannene godt, samle sammen restene på
original emballasje, og bruk restene i neste slått.
Ikke bland ulike midler, det kan gi kjemiske reaksjoner.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.