Innskjerping av ensileringsmidler til økologisk bruk

28.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Debio har varslet at de framover vil følge forskriftene bokstavelig, og det vil ikke lenger være mulig å bruke ensileringsmidler med natriumformiat når værforholdene tilsier det.

I vinter (2010) ble ordningen med positivlisting av konvensjonelle driftsmidler for økologisk drift nedlagt. Siden mange har tatt vare på de siste positivlistene, anså vi det ikke som problematisk for årets ensileringssesong. Mattilsynets veileder for landbruk under økologiforskriften er den samme som i fjor, så gardbrukere og rådgivere har bygd på fjorårets praksis. I juni i år sendte imidlertid Debio beskjed til en rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving om at ensileringsmidler med natriumformiat ikke er tillatt brukt i økologisk landbruk.  Både Nettverk økologi i Tine og Norsk Landbruksrådgiving har siden fulgt opp saken, siden de praktiske konsekvensene av revurderinga setter fôrdyrkerne i en svært vanskelig situasjon.

Debio har nå gitt en redegjørelse for hvordan de forholder seg til bruk av slike ensileringsmidler denne sesongen. Ved kontroll blir det registrert som avvik, og når det er første gangs avvik kan fôret brukes i egen økologisk besetning. Slik fôr kan imidlertid ikke omsettes som økologisk!

Hos Debio finner du artikkelen Presisering om ensileringsmidler, som også inneholder link til artikkel om de konvensjonelle driftsmidler som kan brukes.  Debio skriver også at de vil etablere en ny tjeneste for leverandører med oversikt over tillatte driftsmidler. De har ingen planer om å publisere hvilke handelsvarer som oppfyller kravene.

Med ny (i forhold til i fjor) praksis vil det bare være "rein" maursyre (85 %) blant konserveringsmidlene i dagens marked som helt sikkert kan brukes når værforholda krever det. Tilsetningene til Ensimax gjør at vi ikke kan garantere at det er tillatt. I Debios lister regnes preparater basert på mjølkesyrebakterier som tilsettingsstoffer, og mange av disse er tillatt, men ikke alle.

Den praktiske konsekvens er at du må regne med å få registrert avvik om du bruker andre kjemiske ensileringsmidler enn rein maursyre denne sesongen, men har lov å bruke fôret sjøl. Må du kjøpe fôr, må du sjekke at det bare er brukt tillatte preparater. Norsk Landbruksrådgiving anbefaler at du sjekker dette med Debio før du kjøper fôr, og ber om en skriftlig vurdering.  Debio trenger en komplett innholdsdeklarasjon for preparatet, for å vurdere såvel virksomme stoff som hjelpestoffer.  Skal du selge fôr med ensileringsmidler som ikke er tillatt etter forskriften, må det omsettes som konvensjoneltFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.