Hjelp for å finne riktig slåttetid

11.06.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Oddbjørn Kval-Engstad

Til hjelp med valg av slåttedato har Bioforsk utvikla en nettbasert Grovfôrmodell, med aktiv testing og medvirkning fra lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving. Modellen gir bra anslag de siste to ukene før slått. Du finner den i VIPS-systemet.

Endelig er slåtten i gang! 

Lang vinter og kald vår har gjort at utviklinga av engvekstene har gått tregere enn de siste åra i det meste av landet. Dermed er også slåttedatoene forskjøvet, men nå er innhøstinga i gang i de tidlige distriktene. Heretter er det bare å følge med på vær- og slåtteprognoser for å finne rett tid på egen gard.

Til hjelp med valg av slåttedato har Bioforsk utvikla en nettbasert Grovfôrmodell, med aktiv testing og medvirkning fra Norsk Landbruksrådgivings lokale enheter. Med støtte i data fra lokale klimastasjoner tilknytta Landbruksmeteorologisk tjeneste og værprognoser fra Meteorologisk Institutt, og gjerne med lokale kalibreringsmålinger, får du beregna prognose for utvikling av fôrkvaliteten. Modellen gir bra anslag de siste to ukene før slått. Du finner den i VIPS-systemet, på http://www.vips-landbruk.no/models/mo1001s.jsp .

Dekningsgraden med lokale klimastasjoner varierer mye, og det kan være lurt å sjekke lokaliseringa nærmere så du ser at det kan sammenlignes med forholda på egen gard. Du finner mer om klimastasjonene under valget "Informasjon" på VIPS-sidene.

Når du kommer til valget "Bruk værscenarier" (standardvalget) skal du velge mellom 3 varianter for middeltemperatur, nedbør og globalstråling for perioden ei drøy uke fram i tid. Er du usikker på hvilke verdier som kan passe, anbefaler vi å ta en titt på data for aktuell klimastasjon under valget "Klimadata". Sjekk døgnverdiene for de nevnte element i en periode du husker, så får du et tips om hvilke verdier det er aktuelt å velge i værscenariet.

Mange av våre lokale enheter utgir egne slåtteprognoser på e-post og web-sider, der de tar hensyn til både vær- og planteutvikling og fôrsituasjon lokalt, også etter at optimal slåttetid er passert. Lokale prøveresultater bør du sette inn som kalibreringsmålinger i Grovfôrmodellen, da det gir viktig justering av "standard" utviklingskurver.  Finn din lokale enhet og les mer der, eller ta direkte kontakt med lokal rådgiver for råd tilpassa din gard og produksjon.

 

 

Rådgiver Stein Jørgensen i Hedmark Landbruksrådgiving i aksjon på markdag om slåttetidspunkt med lokale mjølkeprodusenter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.